Tuesday, December 2, 2008

Bulan itu pun tersenyum....


Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).

Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak.

Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.

(Surah Yunus : 5)


Allah-lah Yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy, dan menundukkan matahari dan bulan.

Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan.

Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya),

supaya kamu meyakini pertemuan (mu) dengan Tuhanmu.

(Surah Ar Ra’d : 2)Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang.

(Surah Ibrahim : 33)Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan,

binatang-binatang yang melata dan sebahagian besar daripada manusia?

(Surah Anbiya :18)Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.

(Surah Anbiya : 33)Dan sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah malam, siang, matahari dan bulan.

Janganlah bersujud kepada matahari dan janganlah (pula) kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah Yang menciptakannya, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.

(Surah Al Fussilat : 37)Courtesy from :-

http://www.townsvillebulletin.com.au/article/2008/12/01/25711_hpphoto.html

http://ummuasiah2001.blogspot.com/

http://www.falak-online.net/myportal/component/option,com_smf/Itemid,56/topic,597_msg3306/topicseen_html,/#new

http://www.atehfaisal.blogspot.com/


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails